Turisme i Faxe kommune

Turisme Faxe

For at udfolde turismens potentialer i Faxe kommune har Faxe Kommune i årene 2022 til 2025 afsat i alt 1. mio. kr. årligt til udvikling af det lokale turismeerhverv. Udmøntningen af pengene sker via en Turismeenhed i regi af Business Faxe, som går under betegnelsen Turisme Faxe.

Du kan få indblik i Turisme Faxes arbejde og indsatser på deres hjemmeside ved at trykke på linket her.

Inspiration og guide til turismevirksomheder:

Publikation

I september måned udgav Turisme Faxe publikationen ’Turismen i Faxe kommune 2021’. Her kan du få et blik på turismen, som den så ud i 2021. Med publikationen får du et erhvervsoverblik, indsigt i turismeforbruget og andre samfundsøkonomiske effekter.

Turisme Faxes mål er at udgive en sådan publikation årligt, så alle interesserede kan følge turismeudviklingen tæt.

Med publikationen kan du dykke ned i mange spændende tal og vigtig information om turismen i Faxe kommune – dyk ned i ‘Turismen i Faxe kommune 2021’ her.

Turismens økonomiske betydning for Faxe kommune

Vil du vide noget om, turismens økonomiske betydning for Faxe kommune – herunder deres samlede forbrug og hvordan deres forbrug skabes, kan du dykke ned i rapporten “Turismens økonomiske betydning” her.

Attraktioner og turismen i Region Sjælland

I denne rapport er alle attraktioner i hele Region Sjælland kortlagt set ift. placering og antal besøgende. Rapporten giver indsigt i, hvilke samarbejdsformer der eksisterer og inspiration til, hvordan der fremadrettet kan samarbejdes – se rapporten ‘Attraktioner og turismen i Region Sjælland’ her

Online booking

Ønsker du input til, hvordan du kan øget din profit gennem strategisk brug af online bookingportaler, så kan du i guiden “Online booking” få gode råd og input – se guiden her

Prisfastsættelse

I situationer med øgede udgifter kan det være værd at genbesøge prisfastsættelsesstrategien for din virksomheds ydelser. I guiden her får du et kort indblik i forskellige metoder, som du kan bruge til at prisfastsætte – se guiden her


Bagom Turisme Faxe

I Business Faxe mener vi, at der er stort uforløst potentiale inden for turismeerhvervet. Turismen er allerede en styrkeposition for Faxe Kommune og skaffer mange arbejdspladser og aktiviteter til området. Netop derfor er der potentiale for vækst i branchen. Særligt ved at sætte fokus på at fremme antallet af overnatninger fremfor endags-besøgende, at udvikle sammenhængende oplevelsesforløb på tværs af aktører og få nye aktører tiltrukket til kommunen og koblet op på de øvrige aktører. Det er Faxe Kommune heldigvis enige med os i.

For at udfolde potentialet har Faxe Kommune, i årene 2022 til 2025, derfor afsat i alt 1. mio. kr. årligt til udvikling af det lokale turismeerhverv. Udmøntningen af pengene sker nu via en Turismeenhed i regi af Business Faxe, som nu går under betegnelsen Turisme Faxe.

Pr. 1. maj 2022 blev Ane Dolward ansat som projektleder og navngav Turismeenheden ‘Turisme Faxe’. Her har hun fået til opgave at servicere et netværk og relevante aktører. Som projektleder samler Ane aktører i meningsfulde klynger, udvikler og eksekverer på arrangementer og events, der går på tværs af selvsamme aktører, samt opbygger en organisation med medlemskontingenter blandt aktørerne. Til at sætte retningen for Turisme Faxe og for at sikre den bedst mulige forankring i erhvervslivet, har Business Faxe nedsat en styregruppe af lokale toneangivende aktører på området.

Styregruppen består af Gregers Münter fra Rønnede Kro, Ivan Reedtz-Thott fra Feddet Strand Resort, Jens Risom fra Gisselfeld Kloster, Ilse Sørensen fra Østsjællands Museum, Jesper Mathiesen og Ida Roed fra Camp Adventure samt Tomas Legarth fra Business Faxe. Gregers Münter, der også er bestyrelsesmedlem i Business Faxe, vil agere styregruppeformand.

Kontakt os

Ane Dolward

Projektleder for turismeindsatsen